Bhanu Bhakta Dhakal

अपडेट


बैशाख ८ गते सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम सम्वत् २०७६ बैशाख १६ गते १६:०० बजे संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।

Back Page