भानु भक्त ढकाल menu toggle button

जीवनी

परिचय

नाम : भानु भक्त ढकाल

जन्म स्थान : ओख्रे ०१, तेह्रथुम

पारिवारिक स्थिति : (श्रीमती) ईन्दिरा फूयाल / (छोरा) अनुप ढकाल

शिक्षा : स्नातकोत्तर (एम.ए.)

Birth Day: 4 Jan

मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, नेपाल सरकार